Dofinansowanie z UE

Kontakt z nami

SONAROL Sp.j. Najda
ul. Polna 27
18-420 Jedwabne
tel./fax 86 217 22 11

Promocja produktów firmy Sonarol na rynkach Unii Europejskiej

Spółka SONAROL podpisała umowę o dofinansowanie projektu „Promocja produktów firmy Sonarol na rynkach Unii Europejskiej” realizowanego w ramach Poddziałania 6.5.2 Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji działania 6.5 Promocja polskiej gospodarki na rynku międzynarodowym, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 - 2013.

Przewidywana wartość projeku 405 167,53 zł. 

Przewidywana kwota dofinansowania z środków stanowiących płatność 209 995,36 zł.

Przewidywana kwota dofinansowania z środków stanowiących dotację celową 37 058,01 zł.

Czytaj więcej...

Wdrożenie innowacyjnego produktu frezarko-sztaplarki przez Sonarol Spółka Jawna Najda

Spółka SONAROL podpisała umowę o dofinansowanie projektu „Wdrożenie innowacyjnego produktu frezarko-sztaplarki przez Sonarol Spółka Jawna Najda” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, I Osi Priorytetowej – Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie Działanie 1.4 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.4.2 Małe i średnie przedsiębiorstwa.

Całkowita wartość inwestycji 4 281 236,40 zł. 

Kwota dofinansowania z budżetu środków europejskich 1 460 725,00 zł.

Współfinansowanie krajowe 257 775,00 zł.

Czytaj więcej...

Innowacyjna linia technologiczna sposobem na dynamiczny rozwój przedsiębiorstwa SONAROL Spółka Jawna Najda

Spółka SONAROL podpisała umowę o dofinansowanie projektu „Innowacyjna linia technologiczna sposobem na dynamiczny rozwój przedsiębiorstwa SONAROL Sp.j Najda”. Projekt zrealizowany został w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.

Całkowita wartość inwestycji 9 752 318,17 zł.

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniesie 3 394 781,00 zł.

 Kwota dofinansowania z budżetu państwa/ Samorządu Województwa Podlaskiego 599 079,00 zł.

Czytaj więcej...

Dynamiczny rozwój firmy SONAROL Spółka Jawna Najda poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań procesowych, technologicznych i produktowych

Spółka SONAROL podpisała umowę o dofinansowanie projektu „Dynamiczny rozwój firmy SONAROL Spółka Jawna Najda poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań procesowych, technologicznych i produktowych. Projekt zrealizowany został w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.

Całkowita wartość inwestycji 9 836 802,00 zł. 

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 3 398 895,00 zł.

Kwota dofinansowania z budżetu państwa /Samorządu Województwa Podlaskiego 599 805,00 zł.

Czytaj więcej...

© 1997-2019 WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE SONAROL Sp.j.

eu